De juiste thermometer kiezen

Soorten thermometers

Hoewel ze moeilijk zijn af te lezen, worden glazen kwikthermometers al heel lang gebruikt om de lichaamstemperatuur in het rectum, de mond of onder de arm (maar niet in het oor) te meten. Ze worden niet meer aanbevolen omdat ze makkelijk breken, en er dan giftig kwik kan vrijkomen.

Elektronische digitale thermometers bieden een aantal voordelen ten opzichte van glazen thermometers. Het meetresultaat is bij digitale thermometers sneller beschikbaar, en het display is makkelijker afleesbaar. Er bestaat bij deze thermometers ook geen risico van letsel door glassplinters of kwik.

Infraroodthermometers meten de warmte van oppervlakken en holtes. Het belangrijkste voordeel van dit type thermometer is snelheid: binnen enkele seconden verschijnt de gemeten waarde op het display.

Infraroodoorthermometers meten de warmte die van het trommelvlies en het omringende weefsel vrijikomt. Bij deze thermometers verschijnt in slechts een paar seconden een nauwkeurig meetresultaat op een gemakkelijk af te lezen digitaal display. De oorthermometer die door artsen het meest wordt aanbevolen is de ThermoScan® van Braun.*

Bij infraroodvoorhoofdthermometers wordt het voorhoofd gebruikt om op comfortabele wijze de temperatuur te meten. Voorhoofdthermometers meten de infraroodenergie die van de huid boven de wenkbrauwen en het omliggende weefsel vrijikomt. Deze energie wordt via de lens opgevangen en omgezet in een temperatuurwaarde. De nauwkeurigheid van de thermometer hangt af van het soort technologie dat wordt gebruikt. Met voorhoofdthermometers kan de temperatuur worden gemeten door de thermometer zachtjes tegen het voorhoofd (‘contact’) of een stukje daarvan af (‘geen contact’) te houden. De ‘geen contact’- en voorhoofdthermometer van Braun is de eerste en enige thermometer waarmee u de temperatuur met klinisch bewezen nauwkeurigheid zowel door middel van de ‘contact’- als de ‘geen contact’-methode kunt meten.

Hoe meet u de temperatuur op?

De lichaamstemperatuur wordt het meest opgenomen in het oor, de mond, het rectum, onder de arm of op het voorhoofd. Elke methode wordt als nauwkeurig beschouwd wanneer die correct wordt toegepast. De gemeten temperatuurwaarde kan licht verschillen afhankelijk van de methode. Gebruik dus steeds dezelfde methode.

Oor

Meting van de lichaamstemperatuur in het oor is een comfortabele, eenvoudige en snelle methode, en veel ouders geven aan deze methode dan ook de voorkeur. De gemeten temperatuurwaarden lopen echter vaak uiteen, waardoor de misvatting is ontstaan dat oorthermometers onnauwkeurig zijn. Om dit effect tot een minimum te beperken is het heel belangrijk om de juiste oorthermometer te gebruiken. Zoek er een met een kleine punt met voorverwarming en positioneringshulp om elke keer te zorgen voor een nauwkeurig meetresultaat.

Zoals bij elke thermometer moet u ervoor zorgen dat uw kind zich niet beweegt als u een meting verricht. Volg verder de aanwijzingen van de fabrikant van de oorthermometer. Een meting met een oorthermometer duurt slechts enkele seconden.

Let op het volgende als u de temperatuur opneemt met een oorthermometer:

 • Meet de temperatuur steeds in hetzelfde oor, omdat de gemeten waarde in het rechteroor kan verschillen van die in het linkeroor.
 • Deze mogelijke afwijking is een natuurlijk gegeven.
 • De temperatuur in het oor kan worden beïnvloed door externe factoren, vooral wanneer iemand:
  • één tijdje op één oor heeft gelegen;
  • de oren bedekt had;
  • werd blootgesteld aan zeer hoge of zeer lage temperaturen, of
  • net heeft gezwommen of een bad heeft genomen.
 • Neem in deze gevallen de externe factoren weg en wacht 30 minuten alvorens de temperatuur te meten.
 • Als voorgeschreven oordruppels of andere geneesmiddelen voor het oor in de gehoorgang zijn toegediend, gebruik dan het andere oor voor temperatuurmeting.
 • Voor nauwkeurige metingen moet het oor vrij zijn van verstoppingen of overmatig oorsmeer.
 • Oorthermometers mogen niet worden gebruikt bij iemand met een infectie van de uitwendige gehoorgang (otitis externa), omdat dit pijn tot gevolg kan hebben.
 • Neem nooit de temperatuur op in een oor waarin zich bloed of afscheiding bevindt.

Dankzij zijn geavanceerde technologie is de ThermoScan® van Braun een van de nauwkeurigste en betrouwbaarste oorthermometers in de markt.

Voorhoofd

De lichaamstemperatuur opnemen op het voorhoofd is een comfortabele manier om koorts in de gaten te houden. Voorhoofdthermometers meten de infraroodenergie die van de huid boven de wenkbrauwen en het omliggende weefsel afkomt. Deze energie wordt via de lens opgevangen en omgezet in een temperatuurwaarde.

Er zijn verschillende typen voorhoofdthermometers verkrijgbaar op de markt. Het is belangrijk om de temperatuur precies zo op te nemen zoals in de gebruiksaanwijzing staat om te zorgen voor nauwkeurige meetresultaten.

De temperatuur opnemen met de ‘geen contact’ + voorhoofd van Braun is eenvoudig:

 • Verwijder eventueel vuil of haar van het voorhoofd voordat u een meting uitvoert.
 • Plaats de thermometer vóór het voorhoofd tussen de wenkbrauwen in en houd de thermometer met behulp van de nabijheidssensor en het richtlicht lichtjes tegen het voorhoofd of daar zo’n 5 cm vanaf. Patiënten die de temperatuur bij zichzelf opnemen, kunnen het beste de ‘contact’- in plaats van de ‘geen contact’-methode gebruiken.
 • Meet de temperatuur.
 • Koortsindicator met kleurcodes helpt bij het duiden van het meetresultaat.

OPMERKING: De patiënt moet direct vóór de meting gedurende 30 minuten binnenshuis zijn. De patiënt en de thermometer dienen zich voorafgaand aan de meting gedurende ten minste 10 minuten in een ruimte met dezelfde omgevingstemperatuur te bevinden.

Oksel

Dit is een veilige en eenvoudige methode voor kinderen van alle leeftijden.

Meten onder de oksel doet u zo:

 • Zorg ervoor dat kleding van uw kind niet tussen de thermometer en de huid komt te zitten.
 • Zorg dat de punt van de thermometer zich hoog onder de oksel bevindt en houd de thermometer op zijn plaats door de arm van het kind naar beneden te brengen en lang genoeg tegen zijn/haar borst gedrukt te houden alvorens de temperatuur af te lezen.

Via de mond

De lichaamstemperatuur opnemen door middel van de orale methode wordt over het algemeen aanbevolen voor kinderen die de thermometer gemakkelijk in hun mond kunnen houden.

Meten via de mond doet u zo:

 • Zorg dat uw kind geen warme of koude dranken drinkt in de 30 minuten voorafgaand aan de temperatuurmeting en dat hij/zij tijdens de temperatuurmeting stil zit.
 • Schuif de punt van de thermometer voorzichtig diep onder één kant van de tong van uw kind.
 • Zeg uw kind dat het de thermometer met zijn/haar lippen en handen goed op zijn plaats houdt. Als u een digitale thermometer gebruikt, die beter tegen een stootje kan dan een glazen thermometer, dan kan uw kind de thermometer met zijn/haar tanden op zijn plaats houden. Misschien moet u uw kind de eerste paar keer helpen om de thermometer op zijn plaats te houden.
 • De punt van de thermometer mag tijdens het ademhalen niet aan een luchtstroom worden blootgesteld omdat de sensor afkoelt door damp. Laat uw kind door de neus ademhalen.

Rectaal

De rectale temperatuur van een baby opnemen is niet moeilijk en hoeft noch voor de baby noch voor u onprettig te zijn. Er zijn thermometers die speciaal zijn ontworpen om de rectale lichaamstemperatuur snel en gemakkelijk op te nemen.

De rectale lichaamstemperatuur opnemen doet u zo:

 • Leg uw baby op de buik of op de rug op een comfortabel, stevig, vlak oppervlak: op uw schoot, een luiertafel, bank of zelfs op de grond.
 • Als u de baby op de rug neerlegt, til hem/haar dan aan de beentjes omhoog, net zoals u zou doen bij het verschonen van de luier. Als u de baby op de buik neerlegt, zorg dan dat de bips een beetje omhoog komt door de knietjes onder het lichaampje te brengen of de beentjes over uw schoot te leggen.
 • Breng een beetje vaseline aan op de korte, ronde punt van de thermometer.
 • Breng de punt van de thermometer voorzichtig in het rectum (anus) tot de metalen punt niet meer zichtbaar is (ongeveer één centimeter).

*Nummer 1 wat betreft naamsbekendheid, gebruik en aanbeveling. Bron: Ipsos, online-onderzoek onder huisartsen en kinderartsen (n=802) in vier Europese landen (n=200 per land: DE, UK, FR, NL), uitgevoerd in mei-juni 2012.