Koortsadvies

De informatie op deze website is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies. Een thermometermeting kan het oordeel van een arts evenmin vervangen

Welkom. Als ouder weet u hoe belangrijk het is om over informatie te beschikken waarop u kunt vertrouwen. Hier vindt u nuttig informatiemateriaal dat u kan helpen bij het volgen van de lichaamstemperatuur van uw kind. Het wordt aangeboden door het thermometermerk dat door (kinder)artsen het meest wordt aanbevolen.*

We vertellen u meer over het opnemen en interpreteren van de temperatuur van uw kind en hoe onze Age Precision®-technologie u kan helpen bij het wegnemen van nattevingerwerk bij het interpreteren van een meetresultaat.

Wij hopen dat u op deze site nuttige informatie vindt over het opnemen en in de gaten houden van de lichaamstemperatuur van uw gezinsleden en wat Braun als professionele partner voor u op dit gebied kan betekenen.

Wat is koorts?

De lichaamstemperatuur (ook wel ‘centrale temperatuur’ genoemd) wordt geregeld door de hypothalamus (het temperatuurregelcentrum in de hersenen).

Als uw lichaamstemperatuur constant boven uw normale temperatuurbereik ligt, heeft u koorts. Koorts is een van de natuurlijke afweermechanismen van het lichaam tegen bacteriële en virale infecties. Koorts is geen ziekte, maar een symptoom dat vaak naast andere symptomen optreedt: pijn, diarree, braken, hoofdpijn, vermoeidheid, etc. Koorts begint meestal enkele uren eerder dan de ziekte. Meestal is een ziekte die koorts veroorzaakt, niet ernstig.

Koorts bij kinderen

Uit klinisch onderzoek blijkt dat de definitie van koorts verandert afhankelijk van leeftijd*. Wat koorts is bij een pasgeborene, kan een normale temperatuur zijn bij een kind van vier. Braun heeft daarom de Age Precision®-technologie ontwikkeld om u te helpen bij het interpreteren van het meetresultaat op basis van de leeftijd van uw kind.

Baby’s en jonge kinderen hebben vaak tot twaalf infecties per jaar.* Gemiddeld zeven daarvan kunnen koorts veroorzaken. Veel van deze infecties kunnen geen kwaad, zoals keelpijn of een verkoudheid. Sommige zijn echter minder onschuldig, zoals een acute oorinfectie, of zelfs levensbedreigend, zoals hersenvliesontsteking. Schoolgaande kinderen krijgen per jaar ongeveer drie infecties die met koorts gepaard gaan. Volwassenen krijgen er meestal maar twee.

Zorgen voor een ziek kind of zieke volwassene

Als een gezinslid ziek lijkt te zijn, neem dan zijn/haar temperatuur op om te zien of hij/zij koorts heeft. Het gebruik van een thermometer is natuurlijk nauwkeuriger dan met de hand voelen hoe warm de huid is. Door om de paar uur een meting te verrichten kunt u zien of hij/zij reageert op een bepaalde behandeling. Deze informatie kan ook voor uw huisarts nuttig zijn.

Als u vaststelt dat uw baby koorts heeft, moet u voorzichtiger zijn. Neem onmiddellijk contact op met uw huisarts als uw baby minder dan drie maanden oud is of tekenen van ziekte vertoont, of als u niet weet wat u moet doen.

Het belangrijkste is kalm blijven, de koorts van uw baby en andere symptomen in de gaten houden en uw handen veelvuldig wassen om te voorkomen dat de infectie zich verspreidt naar andere gezinsleden.

Hoe vaak moet ik de temperatuur van mijn kind meten?

Neem regelmatig de temperatuur van uw kind op, ook ‘s nachts. Voer de frequentie bij hoge koorts op tot éénmaal per uur. De ‘geen contact’- en voorhoofdthermometer van Braun kan bij een slapende baby worden gebruikt zonder dez wakker te maken. Noteer elk meetresultaat en het tijdstip van de meting zodat u deze informatie aan uw huisarts kunt geven.

Eenvoudige manieren om de toestand van uw kind te verbeteren:

  • Kleed uw kind in luchtige kleding, zoals luchtig katoen, en laat het onder een laken slapen zonder deken.
  • Zorg ervoor dat de temperatuur in de kamer niet hoger is dan 19°C à 20°C. Voorkom tocht.
  • Als uw kind diarree heeft, laat het dan voldoende vocht drinken om uitdroging te voorkomen.

Ziektes met koorts

Neem in bepaalde gevallen contact op met uw huisarts of de Eerste Hulp:

  • als de koorts van uw kind na 24 uur nog niet verdwenen is;
  • als de toestand van uw kind algemene of specifieke tekenen van verslechtering vertoont: verandering in gedrag, grauwe huidskleur, trager reageren of ademen, kleine paarse vlekjes op de huid, rillingen.

Wat is een normale lichaamstemperatuur?

De normale lichaamstemperatuur varieert van persoon tot persoon en wordt beïnvloed door factoren als leeftijd, geslacht en omgevingstemperatuur. Ook de lichaamstemperatuur van één en dezelfde persoon kan op verschillende tijdstippen verschillen. U kunt achter uw eigen normale temperatuurbereik komen door op verschillende tijdstippen een meting te verrichten als u gezond bent.

Koorts wordt over het algemeen gedefinieerd als een centrale temperatuur van hoger dan 37,5°C. De plaats waar de meting wordt verricht, is echter ook van invloed. Zo is de rectale temperatuur vaak hoger dan de temperatuur in de mond, en zijn de temperatuur in het oor en die onder de oksel vaak lager dan de temperatuur in de mond.

Bij de definiëring van koorts moet ook rekening worden gehouden met de leeftijd. Braun heeft de unieke Age Precision®-technologie geïntroduceerd die de gebruiker helpt bij het interpreteren van het meetresultaat op basis van de leeftijd van de patiënt. Thermometers van Braun met Age Precision®-technologie:

Om u te helpen bij het interpreteren van een meetresultaat biedt Braun thermometers met een FeverInsight®-display met kleurcodes. De groene, gele of rode kleur op het display duiden respectievelijk op een normale, verhoogde of hoge temperatuur. Thermometers van Braun die zijn voorzien van een display met kleurcodes:

Wat moet ik doen bij een kleurcode geel of rood op het display?

Als sprake is van symptomen zoals ongewone prikkelbaarheid, traag of niet reageren, lichamelijke zwakte, braken, diarree, droge huid, ongewone dorst, stuipen, verlies van eetlust of verandering in activiteit, dan kunt u het beste contact opnemen met een huisarts, ongeacht of de kleurcode op het display groen, geel of rood is.

Bij kleurcode rood moet u contact opnemen met de huisarts, ongeacht of er symptomen zijn of niet. Bij een meetresultaat met de kleurcode geel (verhoogde temperatuur) en een patiënt die zich ook ziek voelt (of ziek lijkt), moet u contact opnemen met de huisarts om te overleggen of de patiënt bij de arts langs moet gaan of niet. Alleen bij de kleurcode groen en geen symptomen kunt u besluiten om uw huisarts niet te raadplegen. Raadpleeg bij twijfel echter altijd uw huisarts.

Hoge koorts bij kinderen moet een reden tot zorg zijn. Hoge koorts is meestal een teken van een bacteriële of virale infectie. Bij jonge kinderen kan hoge koorts worden veroorzaakt door hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging, twee potentieel zeer ernstige aandoeningen. Zeer jonge baby’s hoeven geen hoge koorts te hebben, zelfs al hebben ze een infectie, dus een heel licht verhoogde temperatuur duidt bij hen mogelijk ook al op een infectie. Bij zuigelingen moet daarom ook een licht verhoogde temperatuur serieus worden genomen. Als de temperatuur verhoogd of hoog is, vooral als uw kind naast koorts nog andere symptomen heeft, kunt u voor de zekerheid het beste onmiddellijk uw huisarts raadplegen. De huisarts zal vragen welke symptomen het kind heeft, omdat een hoge temperatuur zonder symptomen geen reden tot ongerustheid hoeft te zijn.

Neem bij twijfel contact op met uw huisarts

Neem voor advies altijd contact op met uw huisarts als u zich om wat voor reden dan ook ongerust maakt over de koorts van uw kind. Neem onmiddellijk contact op met uw huisarts als de koorts zeer hoog is of gepaard gaat met andere ernstige symptomen.

Bron: Information on the treatment of fever in children: AFSSAPS (Franse agentschap voor de veiligheid van gezondheidsproducten). Januari 2005. Childhood illnesses: Guide to symptoms: MaraboutPractique

*Bron: Ipsos, online-onderzoek onder huisartsen en kinderartsen (n=802) in vier Europese landen (n=200 per land: DE, UK, FR, NL), uitgevoerd in mei-juni 2012