Technologia ThermoScan®

Dzięki opatentowanej technologii termometry Braun ThermoScan® uznawane są wzór w zakresie precyzji pomiaru, są szeroko stosowane i polecane przez lekarzy w całej Europie, co sprawia, że Braun jest marką numer jeden wśród specjalistów.*

Dlaczego ucho jest najlepszym miejscem do mierzenia temperatury?

Termometr Braun ThermoScan® mierzy ciepło podczerwone emitowane przez bębenek ucha i otaczającą go tkankę. To naturalne ciepło oddawane przez ciało człowieka. Po umieszczeniu w uchu termometr rejestruje panującą w nim temperaturę. Bębenek ucha dzieli układ krwionośny bezpośrednio z ośrodkiem regulującym temperaturę organizmu umieszczonym w mózgu, dlatego ucho dokładnie odzwierciedla ogólną temperaturę ciała. Wobec tego można w nim natychmiast wykryć wzrost temperatury.

Udowodniona większa dokładność niż w przypadku termometrów doodbytniczych**

Bardzo długo mierzenie dziecku temperatury oznaczało konieczność rozbierania go od pasa w dół, ponieważ za najlepsze miejsce do pomiaru uważano odbyt. Udowodniono jednak, że mierzenie temperatury za pomocą termometru dousznego Braun ThermoScan® jest dokładniejsze niż termometrami doodbytniczymi.** Termometr Braun ThermoScan® to prosty i precyzyjny sposób mierzenia temperatury u dziecka. Miękka końcówka nie drażni ucha, a odczyt temperatury trwa zaledwie parę sekund.

Udowodniono, że pomiar temperatury za pomocą termometru dousznego Braun ThermoScan® jest dokładniejszy niż termometrami doodbytniczymi lub skroniowymi.**

Opatentowana podgrzewana końcówka i technologia ExacTemp® dla większej dokładności

W przeciwieństwie do innych termometrów, termometr douszny Braun ThermoScan® wykorzystuje opatentowaną podgrzewaną końcówkę, co minimalizuje zjawisko przekłamywania pomiaru przez wychłodzony czujnik temperatury. Końcówki innych termometrów mogą schładzać miejsce pomiaru, co wiąże się z ryzykiem niespójnego lub nieprecyzyjnego odczytu, lecz końcówka termometru ThermoScan® jest podgrzewana przed rozpoczęciem pomiaru, gwarantując jego dokładność za każdym razem. Miękki wziernik i końcówka nie drażnią ucha i nie przeszkadzają dzieciom podczas pomiaru. Ponadto układ ExacTemp® pomaga prawidłowo umieścić termometr w uchu za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

ThermoScan 7 with Age Precision - IRT6520 - pre-warmed tips advantages

Odpowiedni dla osób w każdym wieku

Czujnik termometru Braun ThermoScan® został zaprojektowany tak, by nie zagrażał bębenkowi ucha bez względu na wiek badanej osoby. Pomimo że końcówka termometru nie mieści się do kanału słuchowego noworodka, badania kliniczne wykazały, że termometr Braun ThermoScan® pozwala uzyskać dokładny odczyt temperatury u pacjentów w tej grupie wiekowej, jeśli tylko jest używany z należytą ostrożnością.

Poznaj całą ofertę termometrów Braun ThermoScan®:

* Nr 1 w dziedzinie świadomości, użytkowania i rekomendacji. Źródło: Ipsos, ankieta online na grupie n = 802 lekarzy pierwszego kontaktu i pediatrów w czterech krajach europejskich (n = 200 osób w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i Holandii), przeprowadzona od maja do czerwca 2012 r.

** Measurements in detecting temperature changes [Wykrywanie zmian temperatury]. Nimah, Marianne M., et al. Infrared tympanic thermometry in comparison with other temperature measurement techniques in febrile children [Bębenkowa termometria podczerwona w porównaniu z innymi metodami pomiaru temperatury u gorączkujących dzieci]. Pediatr Crit Care Med 7.1 (2006): 48-55.