Age Precision®-teknik

Age Precision Chart

Age Precision® så att du inte längre behöver gissa

Klinisk forskning visar att definitionen av feber förändras i takt med att nyfödda växer och blir små barn samt att små barn växer upp och blir vuxna*. Det som är normal temperatur hos en fyraåring kan vara feber hos en nyfödd.

Läkare känner till detta, men inte alla föräldrar. För att hjälpa dig att tolka ditt barns temperatur på ett säkrare sätt och baserat på ditt barns ålder har Braun utvecklat en åldersanpassad febervägledningsteknik kallad Age Precision®.

I korthet hjälper Age Precision® dig att tolka ditt barns temperatur med hänsyn till dess ålder. Med nya Age Precision® får du den noggrannhet och trygghet du behöver.

Det är enkelt att ta temperaturen med Age Precision®

Med den nya Age Precision®-tekniken kan du ta temperaturen och tolka den för ett barn eller vilken familjemedlem som helst i tre enkla steg:

Steg 1
Välj ditt barns ålder med knappen Age Precision®.

Steg 2
Ta temperaturen.

Steg 3
Den färgkodade displayen kommer att hjälpa dig förstå och tolka resultaten– grön (normal temperatur), gul (förhöjd temperatur) och röd (hög temperatur).

Age Precision® febervägledning är utformad för att varna dig för temperaturavläsningar som du bör oroa dig över, baserad på de lägsta villkoren.

Braun ThermoScan 7 - IRT6520 - Ohrthermometer - Age Precision Chart und Farbkodiertes Display Icon

Vad ska du göra när feberindikatorn visar grönt, gult eller rött?

Om det finns symtom som exempelvis lättretlighet, dålig reaktionsförmåga, svaghet, kräkningar, diarré, mycket torr hud, stark törst, kramp, aptitlöshet eller förändrad aktivitetsnivå bör du kontakta läkare oavsett om termometern visar grönt, gult eller rött.

Om temperaturvärdena visas i rött bör du tala med en läkare, även om inga andra symtom finns. Den som har förhöjd temperatur som visas i gult och dessutom känner sig sjuk (eller verkar vara sjuk) bör tala med en läkare, som kan bedöma om personen bör uppsöka en mottagning eller inte. Du bör bara välja att inte kontakta läkare om displayen visar grönt och inga andra symtom finns. Kontakta alltid läkare om du känner dig osäker.

Hög feber hos barn ska tas på allvar. Hög feber är vanligen ett tecken på infektion, som kan orsakas av antingen virus eller bakterier. Hos mindre barn finns risken att infektionen är hjärnhinneinflammation (meningit) eller blodförgiftning (sepsis), som båda kan vara mycket allvarliga tillstånd. Mycket små barn kanske inte har hög feber ens vid infektioner. Temperaturer som bara är något över den normala kan vara ett tecken på infektion hos ett spädbarn. Hos spädbarn ska även små temperaturökningar tas på allvar. Du bör för säkerhets skull alltid kontakta läkare vid förhöjd eller hög temperatur, särskilt om barnet har andra symtom utöver feber. Läkare brukar fråga om symtom, eftersom hög temperatur utan andra symtom inte behöver innebära fara.

Brauntermometrar med Age Precision®-teknik:
Braun ThermoScan® 7 (IRT6520) och Braun digital thermometer (PRT2000).

* Herzog L, Phillips S. Addressing Concerns About Fever. Clinical Paediatrics. 2011; 50(#5): 383-390.