Braun ActivScan 9 BUA7200 Upper arm blood pressuremonitor 3/4 picture with cuff Braun ActivScan 9 BUA7200 Upper arm blood pressuremonitor 3/4 picture with cuff
Braun love your life logo
Noggrannhet. Trygghet. Ömhet.
Se filmen
Sluta gissa hur du ska tolka temperaturmätningen
med Age Precision®
Visste du att en fyraårings normaltemperatur kan tolkas som feber hos en nyfödd?
Med Age Precision®-tekniken kan du välja barnets ålder för att lättare förstå resultatet

Image
Take the guesswork out of temperature measurement with Age Precision®
Did you know that a normal temperature for a four-year-old can be considered a fever for a newborn ? Age Precision® technology lets you select your child's age for an easier understanding of the results
Image
Enkel tolkning av resultatet tack vare den färgkodade displayen
Hjälper dig tolka resultatet lätt
Noggranna mätningar för hela familjen
Image
Snabb & enkel mätning i no touch- och touch-läge
Accurate measurements for the whole family
Image
Quick & easy measurement in no touch and touch mode
No touch mode
No touch-läge
Perfekt för att mäta temperaturen utan besväret hos klassiska digitala termometrar
Touch mode
Touch-läge
Konstruerad för hela familjen – från baby till vuxen och bekväm för mätning på dig själv
Braun Blood Pressure Monitors multiple users icon: two people on silver circle
Food & Liquids-läge
Kontrollera att babyns mat, mjölk eller badvatten har rätt temperatur på bara några sekunder
Braun Blood Pressure Monitors soft inflation icon: black feather on silver circle
2 sekundersmätning
Snabb och enkel mätning på bara några sekunder
Braun Blood Pressure Monitors irregular heartbeat detection icon: black heart on silver circle
Bakgrundsbelysning
Perfekt att användas på natten när barnet sover
Braun Blood Pressure Monitors multiple users icon: two people on silver circle
Tyst läge
Perfekt för att mäta temperaturen utan att väcka det sovande barnet eller babyn
Braun ThermoScan® 7 - award-winning ear thermometer
Image Image Image Image Image
Tekniska specifikationer
TypFor beroringsfri och kontaktmatning (BNT400)
Matomrade:34 °C – 43 °C (93.2 °F – 109.4 °F)
Upplosning:0.1 °C (0.1 °F)
Laboratorienoggrannhet :0,2 °C inom 35 °C – 42 °C (0,4 °F inom 95 °F – 107,6 °F)
utanfor detta omrade ±0,3 °C/0,5 °F
Omgivningstemperatur: 15 °C till 40 °C (59 °F till 104 °F)
Termometern visar en uppskattat oral motsvarighet.
DisplayFlytande kristall, fyra siffror plus specialsymboler
AkustiskLjudsignal:
Normalt temp. omrade = Gront temp. omrade: En lang signal med 04, sekunds langd
Feber = Rott eller gult temp. omrade: Tio korta signaler med 0,2 sekunds varaktighet
Drifttemperatur:15°C – 40 °C (59 °F – 104 °F)
Automatisk avstangning:Cirka 30 sekunder efter senaste matningen
Vikt:100 gr (med batterier), 82,5 g (utan batterier)
Temperaturomrade for forvaring
Forvarings-/transporttemperatur:-25 °C – 55 °C (-13 °F – 131 °F)
Relativ fuktighet:15–95 % ej kondenserande
Batteri:tva AAA-batterier – minst 500 matningar
Tryck:700-1060 hPA (0,7-1,06 atm)

Braun No touch och touch-termometer
Skyddslock for avkannar
Bruksanvisning
Snabbstartguide
2 alkaliska batterier av typ AAA/LR3, 1,5 V

Type: ThermoScan(R) 7
Displayed temperature range: 34 – 42.2 °C (93.2 – 108 °F)
Operating ambient temperature range: 10 – 40 °C (50 – 104 °F)
Storage temperature range: -25 – 55 °C (-13 – 131 °F)
Operating and storage relative humidity: 10-95% RH (non condensing)
Display resolution: 0.1 °C or °F
Accuracy for displayed temperature range Maximum Laboratory Error
35 – 42 °C (95 – 107.6 °F): ±0.2 °C (±0.4 °F)
Outside this range: ±0.3 °C (±0.5 °F)
Clinical repeatability: ±0.14 °C (±0.26 °F)
Battery life: 2 years / 350 measurements
Service life: 5 years
This thermometer is specified to operate at 1 atmospheric pressure or at altitudes with an atmospheric pressure
up to 1 atmospheric pressure (700 – 1060 hPa).


Braun ThermoScan® 7 ear thermometer

21x Braun Hygiene caps disposable probe covers

Storage box

Cardboard storage box

Owner’s manual

Quick Start Guide

2 alkaline batteries, type AA/LR6, 1.5V