Råd vid feber

Informationen på den här webbplatsen är inte tänkt att ersätta medicinsk rådgivning. Termometermätvärdena ska inte betraktas som en ersättning för diagnos av läkare.

Välkommen, som förälder vet du hur viktigt det är med pålitlig information. Här kan du hitta goda råd för övervakning av ditt barns kroppstemperatur från den tillverkare som rekommenderas av flest läkare och barnläkare.*

Här berättar vi mer om mätning och tolkning av ditt barns kroppstemperatur samt hur vår nya teknik Age Precision® kan hjälpa dig få visshet i samband med temperaturmätningar – så att du slipper gissa innebörden av ditt barns temperatur.

Vi hoppas att du tycker webbplatsen är till hjälp. Här får du får veta vad som gör Braun till din professionella partner när det gäller att övervaka febern hos alla familjemedlemmar.

Vad är feber?

Kroppstemperaturen som också kallas för den centrala temperaturen, regleras av hypotalamus (hjärnans centrum för temperaturkontroll).

Om kroppstemperaturen konsekvent ligger över normaltemperaturen så säger man att man har feber. Feber är en av kroppens naturliga försvarsmekanismer för att bekämpa bakterie- och virusinfektioner. Feber är inte en sjukdom utan ett symtom som ofta förknippas med andra symtom: smärta, diarré, kräkning, huvudvärk, trötthet och så vidare. I vanliga fall uppträder feber flera timmar innan andra sjukdomssymtom och oftast är sjukdomen inte allvarlig.

Feber hos barn

Klinisk forskning visar att definitionen av feber förändras med åldern* och att det som är normal temperatur hos en fyraåring kan vara feber hos en nyfödd. Braun har därför utvecklat Age Precision®, vilket är en teknik som hjälper dig tolka temperaturen baserat på barnets ålder.

Spädbarn och yngre barn har vanligen upp till tolv infektioner per år.* I genomsnitt kan sju av dessa ge upphov till feber. Många av infektionerna är ofarliga, exempelvis halsont eller förkylningar. De kan också vara farligare som akuta öroninfektioner, eller livshotande som hjärnhinneinflammation (meningit). Barn i skolåldern drabbas i genomsnitt av tre infektioner med feber per år, medan vuxna drabbas bara av två per år.

Vård av barn eller vuxna som är sjuka

Om en familjemedlem verkar vara sjuk så ska du mäta temperaturen för att se om han/hon har feber. Det är naturligtvis mer exakt att använda termometer än att bara känna med handen. Om temperaturen mäts med några timmars mellanrum så märker du om personen svarar på en viss behandling. Denna information kan också vara till nytta för läkaren.

Om du konstaterar att ett spädbarn har feber så måste du vara mer försiktig. Kontakta omedelbart läkare om spädbarnet är yngre än tre månader, har andra sjukdomssymtom eller om du inte vet vad du ska göra.

Viktigast av allt är att du håller dig lugn, övervakar barnets temperatur och om barnet får andra symtom samt tvättar händerna ofta så att ingen smitta sprids till andra medlemmar i hushållet.

Hur ofta ska jag ta temperaturen på mitt barn?

Mät barnets temperatur regelbundet, även under natten. Mät så ofta som en gång i timmen vid hög feber. Brauns termometer No touch + panna är så skonsam att den kan användas även på sovande barn utan att de vaknar. Anteckna mätvärdena och tidpunkterna så att du kan lämna informationen till din läkare.

Enkla åtgärder för att förbättra ditt barns tillstånd:

  • Sätt på barnet lätta kläder, t.ex. av tunn bomull och täck över det med enbart ett lakan.
  • Se till att temperaturen i rummet inte överstiger 19 till 20 °C, men undvik drag.
  • Ge barnet vätska vid diarré så att det inte blir uttorkat.

Sjukdomar med feber

Besök läkare eller akutmottagning i följande fall:

  • Om barnets feber inte gått över på 24 timmar.
  • Om barnets tillstånd visar tecken på att försämras, antingen generellt eller i något särskilt avseende: förändring av normalt beteende, gråaktig hy, reaktions- eller andningssvårigheter, små lilaaktiga punkter på huden eller darrningar.

Vad är normal kroppstemperatur?

Temperaturvärden varierar mellan olika friska personer och påverkas av bland annat ålder, kön och omgivningens temperatur. Temperaturvärdena kan även variera hos samma person beroende på tidpunkten för mätningen. Du får reda på ditt normaltemperaturvärde genom att mäta temperaturen flera gånger när du känner dig frisk.

Feber definieras generellt som en temperatur över 37,5 °C. Avläsningar från olika kroppsdelar kan dock skilja sig från varandra. Rektala temperaturvärden tenderar exempelvis att vara högre än orala och temperaturen i örat och armhålan tenderar att vara lägre än i munnen.

Definitionen av feber beror också på personens ålder. Braun har introducerat en unik åldersanpassad febervägledningsteknik kallad Age Precision®, som hjälper dig att tolka temperaturen hos personen baserat på personens ålder. Följande Braun termometrar har Age Precision®-teknik:

För att hjälp dig att tolka temperaturvärden innehåller Brauns sortiment termometrar med färgkodad FeverInsight®-display. Displayens gröna, gula eller röda färg indikerar en normal, förhöjd respektive hög temperatur. Brauns termometrar med färgkodad display:

Vad ska du göra om termometern visar gult eller rött?

Om personen i fråga har ett eller flera av följande symtom: lättretlighet, dålig reaktionsförmåga, svaghet, kräkningar, diarré, mycket torr hud, stark törst, kramp, aptitlöshet eller förändrad aktivitetsnivå, bör du kontakta läkare oavsett om termometern visar grönt, gult eller rött.

Om temperaturvärdena visas i rött bör du tala med en läkare, även om inga andra symtom finns. Den som har förhöjd temperatur som visas i gult och dessutom känner sig sjuk (eller verkar vara sjuk) bör tala med en läkare, som i sin tur kan bedöma om personen bör uppsöka en mottagning eller inte. Du bör bara välja att inte kontakta läkare om displayen visar grönt och inga andra symtom finns. Kontakta alltid läkare om du känner dig osäker.

Hög feber hos barn ska tas på allvar. Hög feber är vanligen ett tecken på infektion, som kan orsakas av antingen virus eller bakterier. Hos mindre barn finns risken att infektionen är hjärninflammation (meningit) eller blodförgiftning (sepsis), som båda kan vara mycket allvarliga tillstånd. Mycket små barn kanske inte har hög feber ens vid infektioner. Temperaturer som bara är något över den normala kan vara ett tecken på infektion hos ett spädbarn. Hos spädbarn ska även små temperaturökningar tas på allvar. Du bör för säkerhets skull alltid kontakta läkare vid förhöjd eller hög temperatur, särskilt om barnet har andra symtom förutom feber. Läkare brukar fråga om symtom, eftersom hög temperatur utan andra symtom inte behöver innebära fara.

Ring din läkare om du är osäker

Om du av någon anledning är bekymrad över barnets feber bör du alltid rådgöra med läkare. Ring din läkare omedelbart om febern är mycket hög eller uppträder tillsammans med andra symtom.

Källa: Information on the treatment of fever in children: afssaps (Myndigheten för säkra hälsovårdsprodukter i Frankrike). Januari 2005. Childhood illnesses: Guide to symptoms: MaraboutPractique

*Källa: Ipsos, onlineundersökning bland n=802 allmänläkare och barnläkare på fyra europeiska marknader (n=200 hos vardera Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Nederländerna) under maj–juni 2012.